Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite door Paard en Zadel met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of onvolledig is. Paard en Zadel staat niet in voor de actualiteit en volledigheid van de op deze internetsite aangeboden informatie en is in geen geval aansprakelijk voor enige directe en of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van de op deze internetsite aangeboden informatie en of gelinkte externe websites.


Het is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Paard en Zadel op welke wijze dan ook gebruik te maken van teksten en foto's van de website in hun originele en of gewijzigde vorm. De informatie en prijzen op de site zijn uiterst zorgvuldig samengesteld, maar het is niet uitgesloten dat er onjuistheden kunnen voorkomen. Paard en Zadel kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen naar aanleiding van het gebruik van de informatie op de website van www.paardzadel.com


Paard en Zadel kan informatie aanpassen zonder vooraankondiging wijzigen.


Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op de site.